ارزیابی و مشـاوره

فرم اطلاعات متقاضیان مهاجرت به کانادا

اطلاعات شخــصی

 
 
 
 
 
 

اطلاعات تحصیلی

 
در صورت دارا بودن مدرک IELTS لطفا نمره کل ، نمره Writing ، نمره Reading ، نمره Listining و نمره Speaking را بترتیب قید بفرمایید!

اطلاعات شغــلی

 

سوابق سفر و مهاجرت

ویزای درخواستی

شرایط هـمسر

در صورت داشتن همسر موارد زیر را کامل نمایید!

در صورت دارا بودن مدرک IELTS لطفا نمره کل ، نمره Writing ، نمره Reading ، نمره Listining و نمره Speaking را بترتیب قید بفرمایید!

نحوه آشنایی با شرکت Better Land Immigration

حریم خصوصی : اطلاعات شخصی که به شرکت مهاجرتی سرزمین بهتر ارائه می دهید محرمانه است و به منظور ارزیابی پتانسیل مهاجرت به کانادا جمع آوری می شود. برای جزئیات کامل می توانید با خط مشی رازداری ما مراجعه کنید.

 
 
بعضی از آیتم ها بدرستی تکمیل نشده اند . لطفا فرم را از ابتدا دوباره بررسی کنید !