اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

شرکت سرزمین بـهتر نماینده رسمی آیلتس در کانادا از طـرف شرکت IDP