اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

برنامه ‏Rural and Northern Community Immigration Class

مطالب مرتبط