اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

مرز بین کانادا و آمریکا بسته شد

مطالب مرتبط