اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

مزایا و معایب مهاجران بعد از ویروس کرونا

مطالب مرتبط