اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

اداره مهاجرت اطلاعاتی درباره تاثیر بیماری کرونا بر مهاجرت

مطالب مرتبط