اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

پذیرش اکسپرس انتری (Express Entry)

مطالب مرتبط