اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

جدیدترین پذیرش ساسکاچوان از 502 متقاضی دعوت شد

مطالب مرتبط