اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

جدیدترین پذیرش بریتیش کلمبیا از 437 متقاضی دعوت شد