اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

کانادا از بیش از 19000 متقاضی اقامت دائم کانادا استقبال کرد

مطالب مرتبط