اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

پذیرش 302 متقاضی در برنامه استانی بریتیش کلمبیا

مطالب مرتبط