اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

در جدیدترین برنامه پذیرش استانی انتاریو از 703 متقاضی دعوت شد

مطالب مرتبط