اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

در برنامه استانی ساسکاچوان از 570 متقاضی پذیرش شد

مطالب مرتبط