اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

ارزیابی مدرک تحصیلی یا ECA چیست؟

مطالب مرتبط