اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

بررسی تعلیق ورود دانشجویان بین المللی به آنتاریو