اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

چگونه اسپانسر همسر و یا فرزند خود شویم؟