اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

سرمایه‌گذاری برای کشاورزی در استان منیتوبا