اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

سرمایه گذاری در سرزمین‌های شمال غربی کانادا