اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

اسکیلد ورکر (نیرو ماهر فدرال)

مطالب مرتبط