اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

نیرو ماهرفدرال (Skilled Worker)