اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

خبر خوب برای موکلین عزیز شرکت سرزمین بهتر که میخواهند در دانشگاه ترنت (Trent) کانادا تحصیل کنند.