اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

سرمایه گذاری استارت آپ (Startup)