اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

قرعه کشی PNP آنتاریو (Ontario)