اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

اعلام جزئیات برنامه اسپانسرشیپ والدین و مادر بزرگ و پدربزرگ در سال 2020