اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

حداقل مبلغ درآمد لازم برای سال 2020