اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

سوپر ویزا (Super Visa)