ارزیابی و مشـاوره

فرم اطلاعات متقاضیان مهاجرت به کانادا

اطلاعات شخــصی

 
 
 
 
 
 
 
برای شماره های خارج از ایران لطفا پیش شماره کشور قید شود

شرایط فرزندان

در صورت داشتن فرزند موارد زیر را کامل نمایید!

اطلاعات تحصیلی

 
در صورت دارا بودن مدرک IELTS لطفا نمره کل ، نمره Writing ، نمره Reading ، نمره Listining و نمره Speaking را بترتیب قید بفرمایید!

اطلاعات شغــلی

 

سوابق سفر و مهاجرت

ویزای درخواستی

شرایط هـمسر

در صورت داشتن همسر موارد زیر را کامل نمایید!

در صورت دارا بودن مدرک IELTS لطفا نمره کل ، نمره Writing ، نمره Reading ، نمره Listining و نمره Speaking را بترتیب قید بفرمایید!

نحوه آشنایی با شرکت Better Land Immigration

حریم خصوصی : اطلاعات شخصی که به شرکت مهاجرتی سرزمین بهتر ارائه می دهید محرمانه است و به منظور ارزیابی پتانسیل مهاجرت به کانادا جمع آوری می شود. برای جزئیات کامل می توانید با خط مشی رازداری ما مراجعه کنید.

 
 
 
بعضی از آیتم ها بدرستی تکمیل نشده اند . لطفا فرم را از ابتدا دوباره بررسی کنید !