اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

تفاوت سلپیپ جنرال و سلپیپ ال سی