اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

پاسخگویی به هر پرونده چقدر زمان میبرد؟