اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

شرایط هر برنامه در اکسپرس انتری (Express Entry)