اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

چه مشاغلی می‌توانند ازطریق خوداشتغالی اقامت دائم کانادا را دریافت کنند؟