اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

پاسپورت های واکسن برای سفرهای بین‌المللی هنوز آماده نیستند