اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

از 430 متقاضی در جدیدترین پذیرش استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia) دعوت شد