اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

در پذیرش جدید بریتیش کلمبیا (British Columbia) از 72 متخصص تکنولوژی دعوت شد