اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

مزایا و معایب مهاجران بعد از ویروس کرونا