اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

مهاجرت آلبرتا: نام جدیدPNP ، برنامه ها و نتایج قرعه کشی