اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

متقاضیان شهروندی کانادا می توانند از طریق نمایندگان خود بصورت آنلاین اقدام کنند