اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

برنامه مهاجرتی آتلانتیک پروگرم ( Atlantic Program)