اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری (Express Entry) کانادا برای 3300 متقاضی دعوتنامه اقامت دائم کانادا صادر شد