اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

با وجود شیوع کرونا انگیزه مهاجرت به کانادا بیش‌تر شده‌ است