اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

پذیرش اکسپرس انتری (Express Entry)