اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

۱۴ مسیر جدید شرکت هواپیمایی Flair Airlines 14 بین کانادا و ایالات متحده