اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

اجبار استفاده از تایرهای زمستانی در بسیاری از بزرگراه‌های بریتیش کلمبیا