اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

بیش از ١٦٠ کارگر، فارغ التحصیل و کارافرین دعوت شدند