اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

بالاتر بودن نرخ فرصت‌های شغلی موجود در کانادا طی ماه اوت نسبت به دوران پیش از شیوع کرونا