اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

اصلاحیه‌ی IRCC : لازم نیست همه درخواست ویزای توریستی خود را دوباره ارسال‌کنند