اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

روند مهاجرت از طریق ویزا استارت آپ (Startup)