اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

افزایش امتیاز افراد 2 زبانه در پذیرش استانی ساسکاچوان (Saskatchewan)