اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

معرفی مسیر مهاجرتی جدید برای استان نیوفاندلند و لابرادور (Newfoundland and Labrador)