اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری (Express Entry) 600 متقاضی دعوت به دریافت اقامت دائم کانادا