اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

ثبت نام واکسن کرونا برای کودکان ۵-۱۱ سال در بریتیش کلمبیا (B.C) آغاز شد